DANE

Daň z príjmov


  • Príprava kalkulácie dane z príjmov
  • Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ A (zamestnanci)
  • Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ B
  • Daňové priznanie k dani z príjmov PO


DPH


  • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty na mesačnej, príp. kvartálnej periodicite
  • Kontrolný výkaz
  • Súhrnný výkaz
  • Intrastat


Miestne dane


  • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
  • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Vyhotovenie hlásení, prehľadov, ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, plnenie registračných a oznamovacích povinností v zmysle platnej daňovej legislatívy