CENNÍK

Cena sa stanovuje individuálne po dohode s klientom a závisí od rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb.

Cena sa môže stanoviť ako cena za účtovnú položku alebo ako paušálna suma.