JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:


  • vedenie peňažného denníka,
  • vedenie pokladničnej knihy,
  • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov,
  • vedenie evidencie majetku,
  • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty,
  • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie,
  • vedenie ostatných účtovných kníh,
  • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta,
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky.