MZDY A PERSONALISTIKA

Spracovanie personálnej a mzdovej agendy zahŕňa:


  • príprava pracovných zmlúv – na dohodu aj na hlavný pracovný pomer,
  • mzdové listy,
  • evidencia pre vyplácanie nemocenských dávok,
  • komplexný výpočet miezd,
  • vyhotovenie a odoslanie mesačných prehľadov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
  • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne,
  • ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnancov,
  • vyhotovenie výplatných pások a prevodných príkazov pre odvody, daň zo mzdy a výplaty zamestnancov,
  • vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov a iné.