• alt text

  PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • alt text

  JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • alt text

  MZDY A PERSONALISTIKA

 • alt text

  DANE

AR SERVICES, s.r.o.

Komplexné účtovnícke služby.

ČO VÁM PONÚKAME:

Podvojné účtovníctvo Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa: zavedenie účtovnej jednotky a jej agendy (návrh metód spracovania a ....
Alt text
Jednoduché účtovníctvo Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa: vedenie peňažného denníka, vedenie pokladničnej knihy, ....
Alt text
Mzdy a personalistika Spracovanie personálnej a mzdovej agendy zahŕňa: príprava pracovných zmlúv – na dohodu aj na hlavný pracovný pomer, ....
Alt text
Dane Daňová agenda zahŕňa: Daň z príjmov, Príprava kalkulácie dane z príjmov, ....
Alt text